Góc tổng hợp

Ghi nhận và thảo luận các vấn đề chung liên quan đến triết học, phương pháp luận, lịch sử, địa lý… Nói chung là những chủ đề ngoài những điều được bàn luận tại các góc khác của blog gồm: kinh tế, văn hóa & xã hội, tản mạn vỉa hè và ảnh & giải trí.

Advertisements