Trang đang xây dựng!

This is the post excerpt.

Advertisements

Sẽ cập nhật thông tin sớm nhất có thể.

Nội dung có chủ đề chính về vấn đề giá trị, chuỗi giá trị (kinh tế), một số phương pháp nghiên cứu trong kinh tế xã hội và một số ghi nhận tản mạn trong cuộc sống.

post