About

Tri thức vốn rất rộng lớn và không có giới hạn. Cùng với sự phát triển của xã hội loài người trong thời đại công nghệ thông tin, nguồn tài nguyên vô tận ấy càng ngày càng gia tăng và cũng được chia sẻ nhiều hơn, thuận lợi hơn. Nhờ đó, chúng ta có thể biết được những thứ ta chưa từng biết, nghe được những thứ ta chưa từng nghe, nhìn được những thứ ta chưa từng nhìn, đọc được những thứ ta chưa từng đọc và rồi học hỏi, nghiền ngẫm, suy tư hay thư giãn với chúng.

Để góp phần chia sẻ những thông tin đáng quý ấy, tôi xin viết lên đây những gì tôi góp nhặt được mà chúng có thể, bằng cách này hoặc cách khác, hữu ích cho nhiều người. Bởi vì đôi khi, chúng là những ghi nhận của riêng tôi, sự tận hưởng trong một không gian ‘tôi’ và phản ánh ‘giá trị tôi’ nên chưa chắc đã phù hợp với người khác. Nhưng biết đâu chúng cũng có ích với ai đó như bạn 😉

Advertisements